1% Podatku

Przekaż 1% podatku

Szanowni Państwo !

Podobnie jak w poprzednich latach prowadzimy zbiórkę pieniędzy na zakup sprzętu medycznego wykorzystywanego do leczenia pacjentów naszego Szpitala.

Bardzo zachęcamy do skorzystania w roku bieżącym z możliwości przekazania 1% podatku na rzecz organizacji posiadającej status pożytku publicznego - Stowarzyszenia Pomocy Chorym przy Oddziale Chirurgii ogólnej i Onkologicznej Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze. Dzięki tym wpłatom będziemy mieli możliwość leczenia chorych w sposób optymalny, jak najmniej inwazyjny.

W bieżącym roku gromadzimy środki na zakup urządzenia do neuromonitoringu, ogromnie przydatnego podczas operacji, głównie tarczycy.

Pobierz ulotkę

Dyrektor

Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego

Kotliny Jeleniogórskiej

w Jeleniej Górze

Tomasz Dymyt
 


 
Prezes Stowarzyszenia Pomocy Chorym

przy Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej

Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej
w Jeleniej Górze

Dr Kazimierz Pichlak


Podatnik decydujący się na przekazanie (za pośrednictwem urzędu skarbowego) 1% swojego należnego podatku na rzecz jednej (wybranej z wykazu) organizacji pożytku publicznego, nie wykazuje tej kwoty w żadnym z załączników do zeznań, lecz wpisuje ją bezpośrednio w odpowiedniej pozycji składanego zeznania podatkowego (PI T - 28, PIT - 36, PIT - 37, PIT 36L, P/T - 38 i P/T - 39). Oprócz deklarowanej kwoty darowizny podatnik wpisuje też w odpowiedniej pozycji zeznania numer z Krajowego Rejestru Sądowego organizacji pożytku publicznego na rzecz, której urząd przekaże darowiznę i tak: w P/T - 28 będą to pozycje od 305 do 309 w cz. M, w PIT - 36 pozycje od 301 do 305 w cz. O, w PIT 36L w pozycje od 106 do 108 wcz. O., wPIT -37 pozycje od 122 do 126 w cz. H, PIT38 poz. od57 do 61 w cz. G, a wPIT39 poz. od50do 54 w cz. G

Skontaktuj się z nami

 Zadzwoń do nas  Wyślij Email

Odwiedź nas

Stowarzyszenie Pomocy Chorym 

przy Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze
 
ul. Ogińskiego 6, 58-500 Jelenia Góra

Kontakt

 +48 75 7537100
 stowarzyszenie@jgnet.pl
WBK Bank Zachodni S.A.
21 1090 1926 0000 0001 0341 9604
KRS 0000075371

Administrator strony internetowej
 +48 502 307 053
 admin@jgnet.pl

Formularz kontaktowy

(*) - Fill required fields

© 2024 Stowarzyszenie Pomocy Chorym przy Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze - wszystkie prawa zastrzeżone.

from by logo